Player NamePlayer ClassKilled PlayerKilled Player ClassPointsTime
TobysozinWizard46.6562024-04-16 10:50:48
TobyWizardsozinWizard46.6562024-04-16 10:46:53
TobyWizardxaramiVenomancer59.09762024-04-16 10:46:21
TobyVenomancerSAlCleric19.64522024-04-16 10:45:05
TobyClericsozinWizard46.6562024-04-16 10:44:16
TobyWizardSAlCleric8.463072024-04-16 10:44:11
TobyClericNunesStormbringer15.56862024-04-16 10:43:17
TobyStormbringersozinWizard21.81682024-04-16 10:41:11
TobyWizardyuzraArcher7.523242024-04-16 10:40:57
TobyArcherxaramiVenomancer38.36282024-04-16 10:40:52
TobyVenomancerCBALArcher62.2082024-04-16 10:40:01
TobyArcheri_i_iPsychic28.36412024-04-16 10:36:41
TobyPsychicdaddylonglegsArcher5.942362024-04-16 10:36:16
TobyArcherxaramiVenomancer16.05762024-04-16 10:35:18
TobyVenomancerGuidAssasin30.34182024-04-16 10:35:11
TobyAssasinNunesStormbringer42.26242024-04-16 10:34:41
TobyStormbringersozinWizard21.48052024-04-16 10:34:27
TobyWizardAokijiStormbringer15.91642024-04-16 10:34:18
TobyStormbringerMellifluousArcher46.6562024-04-16 10:33:46
TobyArcherxaramiVenomancer59.09762024-04-16 10:33:27
TobyVenomancerShamitaMystic62.2082024-04-15 22:34:41
TobyMysticFeelpainVenomancer46.6562024-04-15 22:33:22
TobyVenomancerHysteriWizard7.189582024-04-03 10:35:35
TobyWizard_itachi_Assasin1.479032024-04-03 10:35:13
TobyAssasinZarzaAssasin3.180012024-04-03 10:35:05